Транспортна конференция „Инициатива „Три морета“ - единство, иновации, свързаност“

08 юни 2021г. София Хотел Балкан, София, България

Държавите, които участват в инициативата „Три морета“, споделят редица общи цели – засилване на регионалната свързаност, особено по оста Север-Юг, в Централна и Източна Европа в областта на транспорта, енергетиката и цифровизацията, укрепване на икономическия растеж и сближаването.

Конференцията се организира в рамките на българското домакинство на инициативата и е под патронажа на президента Румен Радев.

Събитието ще събере водещи експерти от транспортния и инфраструктурен сектор, за да обсъдят значението на инициативата “Три морета“ и приноса на България за развитието й. Друга основна тема на дискусията ще бъдат възможностите за подобряване на инвестиционната среда и благоприятен бизнес климат.
"По време на домакинството България ще развие капацитета на инициативата като реален инструмент за сътрудничество и ускорено развитие на нашия регион чрез подобряване на енергийната, транспортна и дигитална свързаност."


Румен Радев

Президент на Република България